Geplaatst op: 02-08-2017 om 15:00 uur
Laatst gewijzigd op: 15-11-2017 om 09:19 uur

Opleiden-trainen-oefenen

Om goed te kunnen handelen in een crisissituatie hebben GHOR-crisisfunctionarissen bepaalde kennis en vaardigheden nodig.

Deze krijgen zij van het team Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) dat geneeskundige crisisfunctionarissen opleidt en traint). Eerst worden men opgeleid en daarna leert men hen praktische vaardigheden aan in trainingen en laat hen oefenen in verschillende situaties. Zie risico profiel regio.

 

Hoe houdt GHOR Kennemerland zijn crisisfunctionarissen vakbekwaam

De functie-eisen van de kwalificatieprofielen uit de Regeling Personeel Wet Veiligheidsregio vormen de basis waarop het vakbekwaamheidstraject is gestoeld.

Wat leert een crisisfunctionaris?
* Iedere GHOR crisisfunctionaris krijgt een specifieke opleiding gericht op zijn taken binnen de crisisorganisatie, waarna de vaardigheden getraind worden.
* Iedere functionaris geeft zelf aan welke informatie, kennis en vaardigheden hij nog verder wil beoefenen om genoeg bagage te hebben om een goede crisisfunctionaris te zijn
* Er is steeds een duidelijke, systematische samenhang tussen opleiden, trainen en oefenen, waardoor de cyclus van vakbekwaam worden en blijven tot stand komt. Er is continu toezicht op de kwaliteit van het onderwijssysteem en dat wat iedere deelnemer heeft geleerd Waar nodig past de GHOR het lesprogramma aan.
* jaarlijks bespreekt een GHOR-medewerker van het team OTO de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen in een voortgangsgesprek. Dan stelt de GHOR samen met de functionaris vast of de functionaris voldoende vakbekwaam is.


Hoe ziet de jaarkalender van 2018 eruit
Het belangrijkste onderwerp dit jaar is Terrorisme gevolg bestrijding. Na de aanslagen in Frankrijk (Parijs), Engeland (Londen) en België (Brussel) is nagedacht over de effecten van aanslagen voor de geneeskundige zorg. Hiertoe zijn plannen ontwikkeld en scenario’s bedacht. Deze worden in het OTO jaarprogramma meegenomen.
Hoe ziet een OTO-activiteit er uit

Het maakt verschil of je een opleiding, oefening, training of een expertmeeting organiseert. Een opleiding gaat in op de structuur van de crisisorganisatie en is theoretisch.  

Bij een training traint een crisisfunctionaris zijn of haar aangeleerde / verworven vaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om effectief vergaderen of om samenwerking aan de hand van een casus.

In een oefening wordt de werkelijkheid bij een crisis nagebootst, terwijl een expertmeeting vaak een actueel thema heeft waar dieper op wordt ingegaan. Kijk voor actuele voorbeelden van OTO activiteiten op de pagina recente activiteiten.