Geplaatst op: 23-08-2017 om 10:02 uur
Laatst gewijzigd op: 23-08-2017 om 10:02 uur

Gezondheidsrisico's bij evenementen

Popfestivals, jaarmarkten, pieremachochelraces… Niet iedereen houdt ervan, maar zeker is dat evenementen vaak welkome reuring geven. We mogen organisatoren in veel gevallen dan ook dankbaar zijn voor de tijd en moeite die ze nemen om iets goeds in elkaar te zetten. Zij nemen daarmee tevens een grote verantwoordelijkheid op zich, want elk evenement brengt onvermijdelijk risico’s voor de gezondheid en veiligheid met zich mee. Het is aan u als organisator van een evenement om die risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Voor het nemen van maatregelen hiertoe gelden onder andere de hygiënerichtlijnen van het LCHV en richtlijnen van de voedsel- en warenwetgever NVWA. Omdat deze richtlijnen veelomvattend en niet altijd even toegankelijk zijn, heeft GGD Kennemerland een abc gemaakt van de belangrijkste risicofactoren, met adviezen en verwijzingen naar relevante informatiepagina’s.
Afval en afvalwater
Afval bij evenementen kan ratten en andere dieren aantrekken die ziektes over kunnen brengen. Bezoekers kunnen zich verwonden aan glas en ander scherp afvalmateriaal. Als afvalwater, bijvoorbeeld bij heftige regen, in contact komt met zwemwater, kan gevaar ontstaan, enzovoort. Maak daarom altijd een plan voor veilige opslag en afvoer van afval en afvalwater.
Alcohol en drugsgebruik
Verkeerd gebruik van alcohol en drugs kan leiden tot ziekte of verstoring van de orde door geweld of overlast. Gebruik de leidraad van het Trimbos-instituut voor het verminderen van de risico’s bij gebruik van genotmiddelen.
Dieren
Door contact met dieren kunnen (ernstige) ziekten worden overdragen. Denk bijvoorbeeld aan overdracht door een bijt – of krabwond of door parasieten die de dieren bij zich dragen. Geef informatie over hygiëne bij contact met dieren en over wat te doen bij beten. Het beste is na een beet zo snel mogelijk naar de huisarts te gaan voor een vaccinatie of antibiotica.
Drinkwater
Verontreinigd drinkwater kan gevaarlijk zijn. Zorg dat u schoon water gebruikt uit schone leidingen en containers. Zorg minimaal voor stromend water op de plaatsen waar voedsel wordt bereid, bij ruimtes waar kinderen worden opgevangen en bij het sanitair.
EHBO-posten
EHBO-posten zijn belangrijke bakens van veiligheid op evenementen. De inrichting ervan moet aan bepaalde richtlijnen voldoen. Lees hierover onze informatiepagina.
Eten en drinken
Slecht bewaard of klaargemaakt eten kan gevaarlijke maagdarminfecties geven. Lees onze informatiepagina Eten en drinken op evenementen.
Gehoorschade
Muziek is lekker, maar (te) harde muziek kan blijvende gehoorschade geven, zelfs al na 4 minuten op 100 decibel. Lees onze informatiepagina Gehoorschade bij evenementen.
Hulpdiensten
Als het misgaat, vertrouwen we allemaal op 112. Maar hulpdiensten kunnen niet vliegen, behalve de traumahelikopter. Zorg dat hulpdiensten altijd toegang hebben tot het terrein of de locatie. Zorg dat zij ook weten waar ze heen moeten.
Kinderopvang
Kinderopvang in een knutselhok of ballenbak geeft ouders meer ruimte om te genieten van het evenement. Zorg wel voor goed toezicht en goede hygiëne. Maak speelgoed- en speeltoestellen tussentijds regelmatig schoon, laat kinderen hun handen wassen.
Legionella
Mensen kunnen ernstig ziek worden door het inademen van legionellabacteriën bij verneveling van besmet water door bijvoorbeeld douches, sierfonteinen, whirlpools en watermistsystemen (omgevingsverkoeling). Zie voor advies om besmetting te voorkomen onze informatiepagina Legionella bij evenementen.
Mensen die minder zelfredzaam zijn
De aanwezigheid van kinderen, ouderen of mensen met een handicap brengt extra risico met zich mee. Bedenk welke extra hulp deze groepen nodig hebben, bijvoorbeeld bij een evacuatie. Denk ook aan anderstaligen. Hoe gaan zij uw instructies volgen?
Omgevingsfactoren
Omgevingsfactoren zoals de nabijheid van water of een bedrijf waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, vormen een extra risico bij evenementen. Maak u een voorstelling van wat er kan gebeuren, overleg met betrokken partijen, maak samen een plan. Houd ook rekening met omwonenden.
Ongevallen
Hoe meer mensen bij elkaar, hoe groter de kans op ongelukken. Ook bij het leveren van sportieve prestaties bestaat de kans op een ongeval. Denk aan schaafwonden of botbreuken, maar ook aan oververhitting en bovenmatig alcohol- en drugsgebruik. Ook de (schrik)reactie van de massa of een knelpunt als een versmalling van de doorgang kan ongevallen veroorzaken. Denk aan verdrukking of vertrapping. Maak met relevante partijen een plan voor diverse scenario’s. Richt één of meerdere EHBO-posten in volgens de richtlijnen. Zorg dat het terrein toegankelijk is voor hulpdiensten, enzovoort.
Risicovolle weersomstandigheden
Droogte, hitte, storm of regen: risicovolle weersomstandigheden kunnen in elk seizoen plotseling opkomen en kunnen het evenement en ons welzijn flink verstoren. Denk aan een zonnesteek, oververhitting, onderkoeling of blikseminslag. Lees over maatregelen onze informatiepagina Risicovolle weersomstandigheden op evenementen.
Sanitaire voorzieningen
Bij intensief gebruik van sanitair stijgt het risico op overdracht van ziektekiemen die maagdarminfecties kunnen veroorzaken. Te weinig voorzieningen of vieze toiletten kunnen daarnaast aanleiding tot wildplassen geven. Zie voor richtlijnen onze informatiepagina Sanitaire voorzieningen op evenementen.
Speel- en attractietoestellen en zandbakken
Slecht geïnstalleerde of slecht onderhouden speel- en attractietoestellen geven kans op ongevallen en verwondingen, en vieze zandbakken kunnen een kind goed ziek maken. Lees voor maatregelen onze informatiepagina over dit onderwerp.
Tatoeƫren, piercen en/of permanente make-up
Op sommige evenementen wordt de mogelijkheid geboden tot het zetten van een tatoeage of piercing. Dit is niet zonder gevaar. Wanneer onhygiënisch wordt gewerkt, kunnen ontstekingen of allergische reacties ontstaan, en zelfs infecties als hepatitis B en C worden overgedragen. De organisator moet voor aanwezigheid van deze activiteiten een vrijstelling van de vergunningplicht aanvragen bij de GGD. Zie voor richtlijnen onze informatiepagina over dit onderwerp.
Teken
In een natuurlijke omgeving kunnen teken voorkomen. Van een tekenbeet kunnen mensen ziek worden. Geef informatie over het voorkomen van en wat te doen na een tekenbeet wanneer uw evenement plaatsvindt in een omgeving met een verhoogd risico op teken.
Tijdelijke kampeervoorzieningen
Voor meerdaagse evenementen kunnen tijdelijke overnachtingsplekken worden aangeboden zoals kampeerterreinen of slaapzalen. Hygiëne van bijvoorbeeld de tijdelijke watervoorzieningen hierbij is erg belangrijk. Lees de hygiënerichtlijnen op onze informatiepagina over dit onderwerp.
Veiligheidsplan
Wat gebeurt er als mensen massaal onwel worden of als er brand uitbreekt? Maak u een voorstelling van dergelijke scenario’s en zorg voor een plan. Hoe kunt u de risico’s beperken, signaleren als iets mis gaat en maatregelen nemen? Zorg dat uw crew, de hulpdiensten en bezoekers weten wat ze moeten doen.
Wateractiviteiten
Het gebruik van zwembaden of natuurwater is verkoelend maar niet zonder risico, gelet op mogelijke ziektes, een onbetrouwbare bodem of gemotoriseerd waterverkeer. Lees voor maatregelen onze informatiepagina Wateractiviteiten bij evenementen.