Geplaatst op: 20-09-2017 om 10:45 uur
Laatst gewijzigd op: 20-09-2017 om 11:03 uur

Gezonde gemeente en wijk

Werken aan de gezondheid van mensen; dit  werkt het beste “op  maat”, want iedere wijk en iedere gemeente is anders.

Daarom sluiten we aan bij de kracht en wensen en behoeften van bewoners en professionals in wijken en gemeenten. Samenwerken, het netwerk kennen en weten wat er speelt in een gemeente of wijk. Dat is nodig om een samenhangende en effectieve gezondheidsaanpak te realiseren.

Wij zijn bezig met de volgende projecten:

Eenzaamheid gemeente Bloemendaal

In 2016 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar eenzaamheid onder 65-plussers in de gemeente Bloemendaal.

Bij professionals en vrijwilligers zijn groepsinterviews gehouden en 65-plussers zijn individueel geïnterviewd. Doel van het onderzoek was te achterhalen hoe eenzaamheid onder 65-plussers kan worden teruggedrongen.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om samen met samenwerkingspartners onze krachten verder te kunnen bundelen bij het signaleren en bestrijden van eenzaamheid.

Contactpersoon voor dit project is Nina Jans.

Rookvrije wijk Haarlem Oost

Rookvrij opgroeien is één van de ambities uit de  Regionale Nota Gezondheidsbeleid Kennemerland.

We zijn in Haarlem Oost aan het onderzoeken of we met een intensieve wijkaanpak een verschil kunnen maken. Haarlem Oost is een wijk met een erg lage sociaaleconomische status. Bijna de helft van de middelbare scholieren groeit op in een huishouden waarin wordt gerookt. Meeroken door kinderen is niet alleen slecht voor hun gezondheid, het verdubbelt ook de kans om zelf met roken te beginnen.

Een huishouden waarin wordt gerookt draagt zo dus bij aan het in stand houden van gezondheidsachterstanden over generaties heen. De gemeente Haarlem, de GGD Kennemerland en DOCK Haarlem welzijnswerk vinden dit niet acceptabel. Samen willen wij de ongunstige wisselwerking tussen generaties in Haarlem Oost doorbreken en gaan we intensief inzetten op een rookvrij (huishouden) in Haarlem Oost.

Lida Samson stuurt als Rookvrij regisseur de integrale wijkaanpak aan.

JOGG samenwerking

Een derde van de Nederlandse gemeenten gebruikt de JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) aanpak.

De JOGG aanpak is gericht op het aanbrengen van samenhang in activiteiten en het tot stand brengen van een effectieve samenwerking tussen lokale partijen. Op deze manier wordt gezond eten en bewegen voor jongeren zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk gemaakt.

In onze regio werken de gemeenten Haarlemmermeer, Heemskerk en Haarlem met de JOGG aanpak’.

JOGG Haarlemmermeer
De eerste periode voor JOGG Haarlemmermeer liep in 2013-2015. Na een positieve eindevaluatie koos de gemeente voor een vervolg hierop: JOGG 2016-2018. Voor de GGD betekent dit met name het zoeken naar afstemming binnen de samenwerking op de JOGG-scholen (Gezonde School Methode).
Contactpersoon voor JOGG Haarlemmermeer is Roxanne Meijer-Dellemijn.

JOGG Heemskerk
Sinds 2014 is Heemskerk een JOGG-gemeente waarbij de samenwerking tussen verschillende partijen plaatsvindt onder de noemer: Heel Heemskerk…!
Vanaf oktober 2017 ligt het JOGG regisseursschap in handen van de GGD. Onze contactpersoon is Kirsty van der Geest.

Project  Gezonde Voeding Schalkwijk
Vanuit de Gezonde Wijkaanpak in de Boerhaavewijk is in juni 2016 de werkgroep Gezonde Voeding gestart. met samenwerkingspartners uit de Boerhaavewijk:  SportSupport, JOGG, DOCK, NME (Natuur en Milieu Educatie), SKOS en GGD Kennemerland. Deze partners hebben de handen ineen geslagen om gezonde voeding op een duurzame manier te promoten.  De doelgroep waar we ons met de werkgroep op richten zijn kinderen op de basisscholen in Schalkwijk en Haarlem Oost.

Projectmedewerker Marjon Straver kan je hier meer over vertellen.