Geplaatst op: 26-07-2017 om 19:29 uur
Laatst gewijzigd op: 11-09-2017 om 15:05 uur

Zero Suicide

Suïcide samen aanpakken in Kennemerland 

In Nederland maken jaarlijks bijna 1900 mensen een einde aan hun leven. Ruim 100.000 mensen doen een poging en nog veel meer mensen denken er wel eens over dat dit de enige uitweg is om onder de last van ervaren problemen uit te komen. Wij willen ons niet hierbij neerleggen. Elke (geslaagde) poging is er één teveel. De impact voor het individu, de omgeving en samenleving is enorm.

GGD Kennemerland en samen Voor Betere Zorg (VBZ) zetten binnen de Veiligheidsregio Kennemerland (*) suïcidepreventie op de agenda. 113 Zelfmoordpreventie inspireert hen daarbij.

Voor hulp bij suïcidale gedachten kunt u 24/7 gratis en anoniem terecht bij 113 via 0900 – 0113 of www.113.nl. Ook kunt u contact opnemen met de huisarts.

(*) De Veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit de volgende gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 

Aanpak en cijfers Zero Suicide

Kennemerland vormt samen met Zuidoost-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Friesland en Groningen één van de 6 proeftuinen om suïcide aan te pakken. Dat betekent dat allerlei partijen samenwerken. Organisaties van binnen en buiten de zorg vormen lokale netwerken. Denk bijvoorbeeld aan GGZ-instellingen, gemeentes, wijk- en buurtteams, huisartsen, UWV, maatschappelijk werk, onderwijs, sportclubs, politie, spoorwegen, ziekenhuizen en jeugdzorg. 

In de praktijk komt het er onder meer op neer dat wij vanaf februari 2017 tot en met eind 2018 de volgende acties uitvoeren om suïcides en suïcidepogingen terug te dringen:

  1. huisartsen trainen in hoe om te gaan met vermoedens van suïcidale gedachten en de keten rond suïcidaliteit verbeteren
  2. ook gatekeepers zoals het sociaal wijk team, leraren, politie, loketmedewerkers UWV worden getraind in het signaleren en doorverwijzen van mensen met suïcidaal gedrag
  3. hoog risicogroepen en naasten weten waar ze terecht kunnen voor hulp
  4. samen met 113 zelfmoordpreventie campagne voeren om suïcide terug te dringen met de boodschap “erover praten werkt/de vraag van je leven stellen”.