Asbest

Voor informatie over asbest en gezondheid, kun je bellen met het team medische milieukunde.
023 515 9500
Geplaatst op: 05-10-2017 om 14:05 uur
Laatst gewijzigd op: 07-11-2017 om 12:29 uur

E-mail: mmk@ggdkennemerland.nl.  

Asbest is een verzamelnaam voor enkele stoffen die zijn opgebouwd uit hele kleine, naaldachtige vezels.

Vroeger werd asbest veel gebruikt in gebouwen, bijvoorbeeld in schoorstenen, in golfplaten of in vloerzeil. Het is sterk en is bestand tegen hoge temperaturen. Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog.

Er zijn verschillende soorten asbest. 

 • Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels vast in ander materiaal, bijvoorbeeld cement. De vezels kunnen niet zomaar in de lucht komen. Alleen bij beschadiging kunnen zij vrijkomen, bijvoorbeeld bij breken, boren, zagen en schuren. 
 • Bij niet-hechtgebonden asbest laten de vezels makkelijker los. De asbestvezels zijn niet of nauwelijks vastgezet in een basismateriaal en kunnen dus makkelijk losraken, waardoor vezels eerder ingeademd kunnen worden (bijvoorbeeld spuitasbest en brandwerende beplating of isolatiemateriaal om leidingen).

Niet alle asbest is even schadelijk.

Asbest en gezondheid

Iedereen ademt asbest in, want er zitten altijd wat vezels in de buitenlucht. Soms adem je per ongeluk een korte tijd wat meer asbestvezels in. Deze incidentele blootstelling geeft nauwelijks risico voor de gezondheid.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • een brand waarbij asbestvezels vrijkomen,
 • het verwijderen van materiaal in huis waarvan je niet wist dat er asbest in zat,
 • het boren van enkele gaten in asbesthoudend materiaal.

Het heeft geen zin om je door een arts te laten onderzoeken als je denkt dat je asbestvezels hebt ingeademd. De vezels zijn niet aan te tonen.

Mensen die langdurig een grote hoeveelheid vezels hebben ingeademd, bijvoorbeeld bij werk in de scheepsbouw, lopen een veel groter risico om ziek te worden. Na vele jaren kan soms longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) ontstaan. Maar lang niet iedereen die asbestvezels inademt, wordt ziek. Het risico op kanker door asbest hangt af van hoeveel vezels iemand inademt en hoe lang dat duurt. Daarnaast is de soort asbest belangrijk.

Zie ook de informatie over het risico van asbest vind u op de website van het RIVM

Asbest in huis

Sinds 1993 is het gebruik van asbest in Nederland verboden. Je kunt niet altijd aan materiaal zien of er asbest in zit.

Woon je in een huurwoning, vraag dan aan de eigenaar of er asbest in de woning is. Onbeschadigd materiaal met hechtgebonden asbest hoeft meestal niet verwijderd te worden. Bij niet-hechtgebonden asbest zijn maatregelen nodig als het niet is afgeschermd.

Ga zorgvuldig met asbest om:

 • Boor, schuur of zaag niet in asbesthoudend materiaal.
 • Verplaats asbest zo min mogelijk.
 • Laat asbesthoudende vloerbedekking liggen, behalve als het versleten of beschadigd is.
 • Volg de regels bij het verwijderen van asbest.

Neem maatregelen bij beschadiging van asbesthoudend materiaal. Afhankelijk van de situatie betekent dat afdekken, behandelen (impregneren) of verwijderen van het materiaal.

Als er toch asbestvezels in huis zijn vrijgekomen:

 • Gebruik dan geen stofzuiger, de vezels kunnen zich via de stofzuiger weer in huis verspreiden.
 • Neem contact op met het team medische milieukunde van de GGD voor advies.
 • Vervoer asbest (zo nodig) in dubbel plastic.
 • Voorkom dat stof wordt verspreid of door brokjes asbesthoudend materiaal heen wordt gelopen. Als dat wel gebeurt, kunnen de vezels onder schoenen worden verspreid.

Heb je vragen over werkzaamheden of sloop zie dan de websites van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (voor gemeente Haarlemmermeer) of Omgevingsdienst IJmond (voor de overige gemeenten van regio Kennemerland).

Asbestdaken

In 2024 komt er een verbod op asbestdaken.

Dat betekent dat asbestdaken tegen die tijd moeten zijn vervangen. Sinds 1 januari 2016 wordt het verwijderen van asbestdaken gestimuleerd door een subsidie. Het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken in de komende jaren is van belang om te bereiken dat alle asbestdaken in 2024 verwijderd zijn.

In principe komen alle asbestdaken, ongeacht de oppervlakte, in aanmerking voor de subsidie. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Meer informatie hierover vind je op de website van Milieu CentraalRijksoverheid en Omgevingsdienst IJmond.

Asbestbranden
Lees meer over wat te doen bij asbestbranden op de website van Veiligheidsregio Kennemerland