Lood

Voor informatie over lood en gezondheid, kun je bellen met het team medische milieukunde.
023 515 9500
Geplaatst op: 18-09-2017 om 16:06 uur
Laatst gewijzigd op: 18-09-2017 om 16:07 uur

Lood is niet goed voor de gezondheid van jonge kinderen. Het kan hun leervermogen  beïnvloeden.

Daarom zijn er allerlei internationale maatregelen ingevoerd om de hoeveelheid lood in het milieu te verminderen. Lood is uit benzine en verf gehaald en op veel plekken zijn loden waterleidingen vervangen.

Toch blijft aandacht nodig voor nog bestaande bronnen van lood in de leefomgeving zoals in de bodem en oude drinkwaterleidingen.

Lood in de bodem

De bodem in Nederland is een stuk schoner dan vroeger. Maar toch is de grond nog niet overal schoon, vooral niet in de oudere delen van steden.

Een van de stoffen die daar in de bodem voorkomt, is lood. Als kinderen vaak en veel op onbedekte bodem spelen kunnen zij lood binnenkrijgen. Lood kan dan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar. Deze folder geeft u meer informatie over mogelijke gezondheidsrisico’s en tips om de inname van lood te beperken.

Meer informatie over lood

Lood in drinkwater

De aanwezigheid van loden waterleidingbuizen is de belangrijkste oorzaak voor aanwezigheid van lood in drinkwater.

Heb je een oud huis? Controleer of je woning loden waterleidingen heeft en vervang ze. Ook bij nieuwe kranen en waterleidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen.

Hoe herken je een loden waterleiding

Je kunt aan het water niet zien of er lood in zit. Een loden leiding kun je herkennen aan de grijze kleur van de leiding. Het materiaal is zachter dan koper, daarom zien loden leidingen er wat ‘hobbelig’ uit.

De meeste leidingen in huis zijn echter weggewerkt in vloeren of muren en daardoor moeilijk te zien. Bij twijfel kun je de leidingen laten controleren door een loodgieter.

Tips bij aanwezigheid loden waterleiding

  • Vervang loden waterleidingen in je woning
  • Zet de kraan elke ochtend 2 minuten open voor gebruik als de loden waterleidingen niet vervangen zijn.
  • Bereid flesvoeding met flessenwater als je loden leidingen in huis hebt.

Tips bij nieuwe waterleidingen of kranen

  • Nieuwe waterleidingen: zet elke ochtend de kraan twee minuten open gedurende de eerste drie maanden.
  • Nieuwe kranen: zet elke ochtend de kraan tien seconden open gedurende de eerste drie maanden.

Zie ook de website Kraandoorspoelen

Algemene tip

  • Gebruik koud tapwater bij het koken of bereiden van warme dranken. In water uit de warme kraan lossen meer metalen op dan in koud water.
Lood in verf

Alle oude huizen gebouwd voor 1934 kunnen verven bevatten op basis van loodwit. In 1934 is in Nederland loodwit houdende verf binnenshuis verboden.

Maar ook in huizen die daarna gebouwd zijn kunnen nog loodhoudende verflagen voorkomen.  Als oude verflagen intact zijn kan uw kind niet zo maar lood binnen krijgen. Als houtwerk slecht onderhouden is en de verf schilfert af, kan uw kind wel lood binnenkrijgen. Kinderen kunnen schilfers in hun mond krijgen en daarmee lood. De zoete smaak van deze verfschilfers bevordert dit nog eens extra.

Restauratie oud huis
Het afschuren of afbranden van loodhoudende verflagen kan ervoor zorgen dat lood in de lucht terechtkomt. Om te voorkomen dat jonge kinderen dit inademen is het raadzaam dat kinderen niet aanwezig zijn tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden. Via stof (na het schuren) kunnen kinderen ook lood binnenkrijgen. Maak daarom na het schuren de ruimte met een natte doek schoon.

Hoe weet je of er lood in verf zit
Je kunt verf zelf testen met een loodtest.
Via Google kun je
aanbieders van loodtests vinden.

Geplaatst op: 18-09-2017 om 16:06 uur
Laatst gewijzigd op: 02-10-2017 om 11:00 uur