Geplaatst op: 10-10-2017 om 12:02 uur
Laatst gewijzigd op: 10-11-2017 om 11:42 uur

Jeugdgezondheidsmonitor Emovo

De Jeugdgezondheidsmonitor Emovo is een vragenlijstonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het reguliere voortgezet onderwijs.

Het onderzoek biedt inzicht in de gezondheid, leefstijl en welbevinden van de jeugd in regio Kennemerland. Bijvoorbeeld door na te gaan hoeveel alcohol ze drinken, of ze roken en hoe hun sociale mediagebruik er uit ziet. GGD Kennemerland voert het onderzoek sinds 2009-2010 elke vier jaar uit.

Bij deze monitor vullen tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs tijdens een lesuur op school een digitale vragenlijst in over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. De Emovo-onderzoeken hebben plaatsgevonden in nauwe samenwerking met andere  GGD’en.

2015 - 2016

De afname van de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo in het schooljaar 2015-2016 is landelijk geharmoniseerd. Bij de harmonisatie is nauw samengewerkt met andere GGD’en in Nederland/GGD GHOR Nederland en met het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierdoor zijn er landelijke referentiecijfers beschikbaar. Aan de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo 2015-2016 hebben ruim 6.600 leerlingen, woonachtig in Kennemerland, deelgenomen. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2013 - 2014

De afname van de Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 vond plaats in nauwe samenwerking met de andere GGD’en in Noord-Holland. Aan deze monitor deden 9.981 leerlingen, woonachtig in Kennemerland, mee. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2009 - 2010

Ook de Jeugdmonitor Emovo 2009-2010 is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de andere GGD’en in Noord-Holland. Ongeveer 7.600 scholieren die wonen in de regio Kennemerland hebben meegedaan. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

Verdiepende onderzoeken

Met behulp van de Emovo gegevens zijn diverse verdiepende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld over het sociale mediagebruik en gamen onder jongeren.

Meer informatie daarover vind je bij Overig onderzoek.