Geplaatst op: 16-11-2017 om 12:21 uur
Laatst gewijzigd op: 16-11-2017 om 12:54 uur

Overig onderzoek

Naast de grote monitoronderzoeken onder de verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, scholieren, volwassenen en ouderen), doet de GGD nog meer onderzoek.
Gezondheidsmonitor IJmond

In de IJmond zijn in de loop der jaren verschillende onderzoeken gedaan naar de relatie tussen de luchtkwaliteit en gezondheid. In 2012 bijvoorbeeld heeft GGD Kennemerland met de Gezondheidsmonitor IJmond onderzoek gedaan naar hinder, bezorgdheid en chronische aandoeningen in de IJmond. Dit onderzoek was onderdeel van de reguliere gezondheidsmonitor van de GGD en was uitgevoerd in opdracht van de wethouders Milieu en Volksgezondheid van de IJmondgemeenten. Gelijktijdig heeft het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan naar medicijngebruik tegen hoge bloeddruk en luchtwegklachten in de IJmond.

Zie voor de resultaten:

Beide onderzoeken zijn in het najaar van 2016 herhaald. De rapportages worden begin 2018 verwacht.
Het is de bedoeling om ook in de toekomst deze twee onderzoeken periodiek te herhalen. 

Gezondheidsmonitor Schiphol

In 2016 heeft de Bestuurscommissie van GGD Kennemerland opdracht gegeven aan de GGD om onderzoek te doen naar hinder, slaapverstoring en mogelijke bezorgdheid over de gezondheid in relatie tot het vliegverkeer van Schiphol.

De GGD heeft dat onderzoek uitgevoerd in het najaar van 2016, als onderdeel van de reguliere gezondheidsmonitor van de GGD. De rapportage wordt eind 2017 verwacht.

De opdracht van de Bestuurscommissie strekt zich ook uit tot onderzoek naar de samenhang tussen de nabijheid van het vliegverkeer en enkele gezondheidsaandoeningen. De rapportage daarvan wordt ongeveer 2021 verwacht, tegelijkertijd met de rapportages van andere lopende onderzoeken naar deze samenhang.

SOA-poli GGD Kennemerland

Bij de SOA-poli van GGD Kennemerland kunnen mensen terecht voor soa-testen. In de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland vind je cijfers over het aantal consulten en de uitslagen daarvan.

Deze cijfers zijn afkomstig uit de registraties van de diverse SOA-poli’s van GGD Kennemerland (SOA-poli GGD Haarlem, Heemskerk en Hoofddorp). Daartoe behoren ook de thuistesten die jongeren hebben aangevraagd via de SOA-poli’s.

Meer over de SOA-poli of over het maken van een afspraak.  

Monitor sociaal-kwetsbaren

De monitor sociaal kwetsbare groepen 2011 brengt de aard en omvang van sociaal kwetsbare groepen in kaart. Daarnaast laat het onderzoek zien hoeveel inwoners in Kennemerland risico lopen om sociaal kwetsbaar te worden.

 

Sociaal kwetsbare groepen betreft mensen bij wie problemen zich opstapelen en die een gebrek aan steun hebben. Bijvoorbeeld mensen met problematische schulden of slachtoffers van huiselijk geweld.

 

De factsheets met de onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland.

Verdiepend onderzoek

Op verschillende thema’s voert GGD Kennemerland verdiepende onderzoeken uit. Bijvoorbeeld door aanvullende analyses te verrichten op bestaande gegevens of door literatuuronderzoek te doen.

 

De resultaten van deze onderzoeken zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland:

 

2017

2016

 

Vòòr 2016